OVER BORAXZOUTEN

OVER BORAXZOUTEN

Boorzuur, of sassoliet, wordt hoofdzakelijk in vrije vorm gevonden in bepaalde vulkanische gebieden, bij voorbeeld in de Italiaanse regio Toscane, op de Liparische Eilanden en in de Amerikaanse staat Nevada. In deze vulkanische gebieden komt het, vermengd met stoom, uit spleten in de grond. Het wordt ook aangetroffen als bestanddeel van vele in de natuur voorkomende mineralen – borax, boraciet, ulexiet (boronatrocalciet) en colemaniet. Boorzuur en de zouten daarvan komen voor in zeewater. Het wordt ook aangetroffen in planten, waaronder bijna alle vruchten.

Boraxzout is een zacht wit kristal dat gemakkelijk oplost in water. Het ontstaat op natuurlijke wijze in evaporietafzettingen die ontstaan door voortdurende verdamping uit stilstaande meren.

Bron Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Boric_acid

Boorzuur werd voor het eerst bereid door Wilhelm Homberg (1652-1715) uit borax, door de inwerking van minerale zuren, en kreeg de naam sal sedativum Hombergi (“kalmerend zout van Homberg”). Boraten, waaronder boorzuur, worden echter al sinds de tijd van de oude Grieken gebruikt voor reiniging, conservering van voedsel en andere activiteiten.

Boorzuur werd in 1948 voor het eerst in de V.S. geregistreerd als insecticide voor de bestrijding van kakkerlakken, termieten, vuurmieren, vlooien, zilvervisjes, en vele andere insecten. Het product wordt over het algemeen als veilig beschouwd voor gebruik in huishoudelijke keukens om kakkerlakken en mieren te bestrijden. Boorzuur wordt toegevoegd aan zout bij het zouten van runderhuiden, kalfshuiden en schapenhuiden. Dit helpt de ontwikkeling van bacteriën onder controle te houden en insecten te bestrijden.

In combinatie met zijn gebruik als insecticide heeft boorzuur ook conserverende kwaliteiten. Zo voorkomt en vernietigt borax de in het hout aanwezige droge en natte rotting. Behandelingsconcentraten op basis van boraat kunnen worden gebruikt om de groei van slib, mycelium en algen te voorkomen, zelfs in mariene milieus.  Ook in de geneeskunde is boorzuur het conserveringsmiddel van urinemonsterflesjes in het Verenigd Koninkrijk.  En in de natuurlijke cosmetica is dit ook een van de toepassingen die we het gaan geven, gezien de grote doeltreffendheid en de weinige bijwerkingen.

Boorzuur kan worden gebruikt als antisepticum voor brandwonden of kleine snijwonden en wordt soms gebruikt in zalven en verbanden.  Boorzuur wordt in een zeer verdunde oplossing gebruikt om de ogen te wassen. Verdund boorzuur kan worden gebruikt als douche voor de behandeling van bacteriële vaginose als gevolg van een te hoge alkaliteit, alsmede voor de behandeling van candidiasis als gevolg van candida die niet van Albicans afkomstig is. Als antibacteriële verbinding kan boorzuur ook worden gebruikt als behandeling voor acne. Het wordt ook gebruikt ter voorkoming van voetschimmel, door talk in sokken of kousen te doen. Verschillende preparaten kunnen worden gebruikt voor de behandeling van sommige vormen van otitis externa (oorontsteking) bij zowel mens als dier.

Blijkbaar wordt met boraxzouten die oude Hippocratische medische bewering dat een stof vergif of medicijn is, afhankelijk van de gebruikte dosis, duidelijk.

Op de volgende pagina wordt nog gesproken over grote wonderen van boraxzouten en het belangrijkste element waaruit ze zijn opgebouwd, borium. De pagina bevat uitgebreide informatie over de geneeskrachtige eigenschappen van borax, alsmede tal van bibliografische links ter ondersteuning van deze informatie.  https://natuurlijkegenezing.eu/index.php/borax-boron/

Een korte samenvatting van de informatie die deze pagina ons biedt:

Borium (borax) is een steeds populairder natuurlijk middel voor een breed scala aan gezondheidsproblemen. Borax wordt vaak gebruikt als een natuurlijk reinigingsmiddel en is bovendien gemakkelijk te vinden en zeer goedkoop. Borax wordt gebruikt voor de behandeling van wijdverbreide chronische ziekten, waaronder auto-immuunziekten, hormonale problemen, en chronische pijn. Als ontstekingsremmer behandelt borax effectief artritis, jicht, gezwollen tandvlees en andere ontstekingsziekten. Bovendien rekent de stof af met infecties zoals blaasontsteking, infectie van de urinewegen en andere. Borax is ook gebruikt voor de behandeling van candida, kanker, zwaarlijvigheid, hoge bloeddruk en osteoporosi.”

Een deel van het onderzoek dat in de bibliografie van deze pagina wordt vermeld, is te vinden in de Amerikaanse National Library of Medicine: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9638606/ Wij nemen het “Abstract” op:

“Boor is alomtegenwoordig in de bodem en het water. Samen met pectine is het essentieel voor vaatplanten als bestanddeel van de celwanden, en het stabiliseert de celmembranen. Het is nodig voor de groei van stuifmeelbuizen en is betrokken bij het membraantransport, waarbij het de H(+)-pompende ATPase-activiteit en de K+-opname stimuleert. Een hoge boorconcentratie in de bodem is echter giftig voor planten en sommige boorderivaten worden als herbiciden gebruikt. Een absolute behoefte aan boor is bij dieren en mensen niet definitief aangetoond. Experimenten met boorsuppletie of -tekort tonen echter aan dat boor betrokken is bij het calcium- en botmetabolisme en dat de effecten ervan sterker zijn wanneer er een tekort is aan andere voedingsstoffen (cholecalciferol, magnesium). Boorsupplementatie verhoogt de serumconcentratie van 17 beta-estradiol en testosteron, maar een teveel aan boor heeft toxische effecten op de voortplantingsfunctie. Boor kan betrokken zijn bij de werking van de hersenen via zijn effecten op het transport over de membranen. Het beïnvloedt de synthese van de extracellulaire matrix en is gunstig voor de wondgenezing. De gebruikelijke inname van boor via de voeding is 1-2 mg/dag voor volwassenen. Omdat is aangetoond dat boor biologische activiteit heeft, is het onderzoek naar de chemie van boorverbindingen toegenomen. Van boorverbindingen is aangetoond dat zij zowel in vitro als in vivo bij dieren een krachtig anti-osteoporotisch, anti-inflammatoir, hypolipemisch, anti-coagulant en anti-neoplastisch middel zijn”.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie is hier duidelijk over.  Wij nemen hieronder de vertaalde conclusies op van het WHO-document (WHO: World Health Organization) over de toxiciteit van boor en de zouten daarvan.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42046/9241572043_eng.pdf

“Boor is een natuurlijk voorkomend element dat in de natuur wordt aangetroffen in de vorm van boraten in oceanen, sedimentgesteenten, steenkool, leisteen en sommige bodems.

Boor is een essentieel micronutriënt voor hogere planten, met verschillen tussen de soorten wat betreft de niveaus die nodig zijn voor een optimale groei.

De symptomen van een tekort aan boor in planten zijn onder andere het stoppen van de wortel- en bladgroei, necrose, vertraging van enzymreacties en verminderde kieming van stuifmeel. Boortekorten bij landplanten zijn in veel landen gemeld.

Vergelijking van de concentratie zonder effect op het milieu (1 mg/liter) met de algemene boorconcentraties in het milieu wijst erop dat het risico van schadelijke effecten van boor op het aquatisch ecosysteem gering is”.

Ook, het Amerikaanse Agentschap voor Giftige Stoffen en Ziekte Registratie

https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs26.html

blijkt duidelijk dat natuurlijk voorkomend boor en boorzouten in het algemeen geen toxiciteitsproblemen opleveren in de doses die wij allen op natuurlijke wijze via voedsel en water opnemen.

 Na het lezen van al dit onderzoek dat de therapeutische werking van borax en de biologische beschikbaarheid ervan in de juiste doses ondersteunt, begrijpen wij niet dat er zoveel pagina’s zijn die het onderwerp borax op pseudowetenschappelijke wijze behandelen en die een slechte reputatie van borax hebben verspreid, die berust op de giftigheid ervan bij hoge doses of bij inademing.

“Borax in de gebruikelijke vorm van natriumtetraboraat-decaboraat is niet extreem giftig, wat betekent dat een grote hoeveelheid zou moeten worden ingeademd of ingenomen om gezondheidseffecten te veroorzaken. Wat bestrijdingsmiddelen betreft, is het een van de veiligste chemische stoffen die er zijn. In een Amerikaanse evaluatie van de chemische stof uit 2006 werden geen tekenen van blootstellingstoxiciteit of aanwijzingen voor cytotoxiciteit bij mensen gevonden. In tegenstelling tot veel zouten, leidt blootstelling van de huid aan borax niet tot huidirritatie. Dit betekent echter niet dat borax categorisch veilig is. Het meest voorkomende probleem bij blootstelling is dat het inademen van het stof irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken, vooral bij kinderen. Het inslikken van grote hoeveelheden borax kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken”.

 

Zoals iedereen weet, zijn er veel planten en natuurlijke stoffen die, in de juiste doses, een heilzame werking op het lichaam hebben. In hoge doses kunnen ze echter giftig zijn, zoals vergiften.  Dit is bijvoorbeeld het geval met de plant digitalis purpurea waarvan het actieve bestanddeel (digitoxine) een doeltreffend geneesmiddel is tegen hartproblemen. https://cienciasycosas.com/2011/08/30/digitalis-purpurea-una-planta-saludable-que-paso-a-ser-venenosa/

“Tegenwoordig is bekend dat een hoeveelheid van meer dan 2 mg digitoxine de hartslag minder snel doet gaan, maar al snel ontstaan er aritmieën tot het bereiken van een hartstilstand die in verreweg de meeste gevallen uiteindelijk tot de dood leidt, doordat de activiteit van het natrium-kalium enzym ATPase wordt geremd, wat een onmiddellijke stijging van het intracellulaire calciumgehalte veroorzaakt. Verschillende geneesmiddelen die door patiënten met hartproblemen worden gebruikt, zijn echter nog steeds gebaseerd op digitoxine, dat door veel cardiologen zeer wordt gewaardeerd.”

Het is jammer dat we door de “mogelijke risico’s” van vergiftiging door borax in hoge doses niet kunnen profiteren van de veelzijdige eigenschappen ervan in natuurlijke cosmetica, waar een zeer kleine hoeveelheid van deze stof nodig is om spectaculaire resultaten te verkrijgen, zowel bij de bereiding van handgemaakte zeep als bij de combinatie ervan als hulpstof van emulsies in crèmes en zelfgemaakte bodylotions.

En ondanks zijn onterechte slechte reputatie blijven de industriële toepassingen van borax toenemen:

https://www.possehl.mx/crecimiento-industria-acido-borico/

 

Wat ons betreft, zullen wij ons bezighouden met de toepassingen ervan op het niveau van de natuurlijke cosmetica.

GEBRUIK VAN BORAXZOUT IN NATUURLIJKE COSMETICA

In natuurlijke cosmetica zal men in principe boraxzout gebruiken en niet boorzuur, dat iets sterker is en niet nodig is.

Borax is een zacht wit kristal dat gemakkelijk oplost in water. Het ontstaat op natuurlijke wijze in evaporietafzettingen die ontstaan door voortdurende verdamping uit stilstaande meren.

In natuurlijke cosmetica is het te verkrijgen in poedervorm of in de vorm van witte of vrijwel kleurloze korrels. Een van zijn fysische kenmerken is dat boraxzout oplosbaar is in heet water en glycerine en onoplosbaar in alcohol.  Het smeltpunt is 75ºC. De pH is 9,24 (1% oplossing bij 20ºC temperatuur).

Cosmetische eigenschappen: Bindmiddel tussen plantaardige wassen. Het werkt als co-emulgator samen met bijenwas (ze moeten in een goede verhouding aanwezig zijn om een stabiele emulsie te verkrijgen).

Het kan fungeren als conserveermiddel en wanneer het bij droog weer of hoge temperaturen verdampingswater verliest, werkt het als een antisepticum.

Het gedraagt zich als anionisch en heeft dus een reinigende en detergerende werking, of als kationisch en werkt als een conditioner. Deze functie is afhankelijk van de gebruikte concentratie. Bovendien maakt het het water zachter, zodat de zeepdeeltjes gemakkelijker in het badwater zweven en de huid zachter wordt.

Omwille van deze eigenschappen wordt het veel gebruikt om zepen te emulgeren of om de pH van cosmetische producten in evenwicht te brengen, aangezien het de alkaliteit ervan vermindert, terwijl het als conserveermiddel fungeert en de viscositeit van het eindproduct verhoogt.

COSMETISCHE TOEPASSINGEN IN HET ALGEMEEN:

Borax wordt dus veel gebruikt in shampoos en haarlotions, handreinigingscrèmes, vochtinbrengende zalven, orale elixers, adstringerende middelen, lotions tegen rimpels, schoonheidsmaskers, detergenten, verzachters, zepen …

ALS CO-EMULGATOR VAN BIJENWAS IN WATERHOUDENDE EMULSIES

Verhoudingen van gebruik: De verhouding tussen bijenwas en borax ligt tussen 16:1 en 20:1. De gebruikelijke verhouding is 18:1. (Deze verhouding houdt een emulsie van het type A/O stabiel, of waterige emulsie, aangezien de waterige fase overheerst). Het is raadzaam nooit meer dan 5% borax op het totale product toe te passen.

In het geval van lotions kan het worden gebruikt als co-emulgator van guargom om viskeuze gels en lotions te vormen.  Het wordt altijd in de waterige fase van een emulsie opgenomen, wanneer deze reeds enigszins op temperatuur is gekomen.  Bovendien hebben crèmes die met bijenwas en borax zijn geëmulgeerd, geen extra conserveermiddel nodig.

 

En in deze lijn het recept van gezichtscrème geëmulgeerd met bijenwas en borax dat wij voorstellen:

INGREDIËNTEN:

27 gram amandelolie.

17 g van een hydrolaat naar keuze of mineraalwater.

7 g bijenwas.

0,3 g borax* (die zowel als emulgator als conserveermiddel fungeert).

Eventueel een paar druppels vitamine E

*Borax is noodzakelijk om bijenwas goed te emulgeren, anders zou geen goede emulsie mogelijk zijn en zouden de fasen gescheiden worden. Zoals u weet, kan bijenwas niet worden gebruikt om crèmes met een waterige fase te emulgeren.

PROCEDURE:

Smelt de bijenwas en de olie in een waterbad. Tegelijkertijd verwarmen we de hydrosol tot dezelfde temperatuur en voegen er de borax aan toe. Beide fasen moeten op maximaal 70 graden zijn.

Wanneer het mengsel van was en olie volledig gesmolten is, voegen wij beetje bij beetje het mengsel van water en borax toe, zonder te stoppen met krachtig kloppen. Nu kunnen we het mengsel in een bak met koud water doen en blijven kloppen tot onze emulsie volledig gecondenseerd is.

GEBRUIKT:

Deze crème is wekenlang houdbaar bij kamertemperatuur en zonder toevoeging van enig ander conserveringsmiddel, afgezien van de borax, die een hoge huidtolerantie heeft, zodat hij ook op de meest gevoelige huid kan worden gebruikt.

In ieder geval zal het bereiden van kleine hoeveelheden van het product en het verpakken ervan in glazen recipiënten de houdbaarheid verlengen en onze room in betere conditie houden.

Zo eenvoudig is het om deze gezichtscrème met waterige fase en bijenwas te bereiden. Bijenwas is een natuurlijke emulgator die in combinatie met borax talrijke eigenschappen heeft, waaronder het bevorderen van de synthese van huidcollageen en het voorkomen van zonneveroudering van de huid.

 

Het is verbazingwekkend om te zien hoe deze crème zo eenvoudig en gemakkelijk te maken is. Als je het klaarmaakt, zal het zeker een van je favorieten worden vanwege de zachtheid die het op je huid brengt.

 

 

BIBLIOGRAFIE:

(1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9638606

(2) http://www.cirugia-osteoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revistas/articulos/320_Art.88.pdf

(3) http://www.whale.to/w/boron.html

(4) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1566627

/pdf/envhper00403-0084.pdf

(5) http://nah.sagepub.com/content/7/2/89.full.pdf

(6) http://www.arthritistrust.org/Articles/Boron en artritis.pdf

(7) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/172591209

(8) http://www.ithyroid.com/boron.htm

(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21129941

(10) http://www.lef.org/magazine/mag2006/aug2006_aas_01.htm

(11) http://www.earthclinic.com/Remedies/borax.html

(12) http://jac.oxfordjournals.org/content/63/2/325.long

(13) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21774671

(14) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2873987/

(15) http://www.earthclinic.com/CURES/fluoride.html

(16) http://www.supergenial.ch/pi1/pd2.html

(17) http://www.health-science-spirit.com/ultimatecleanse.html

(18) http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927593

(19) http://www.hillbrothers.com/msds/pdf/n/borax-decahydrate.pdf

(20) http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp26-c2.pdf

(21) http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EPA-HQ-OPP-2005-0062-0004

(22) http://echa.europa.eu/documents/10162/17230/supdoc_boric_acid_20100609_en.pdf

(23) http://www.inchem.org/documents/sids/sids/15630894.pdf

(24) http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927258

1 reactie

Geef een reactie